Dönerin Tarihçesi

Döner'in Kırımlılar tarafından kılıçlarına et takıp kızartmalarından esinlenildiğine inanılmaktadır.
Döner'in Kırımlılar tarafından kılıçlarına et takıp kızartmalarından esinlenildiğine inanılmaktadır. Şu anki modern halini almadan önce Osmanlı dönemi seyahatnamelerinde 18. yy da bahsi geçmiştir. Günümüzdeki son hali 19. yy'da, Bursa'daki İskender Efendi'ye dayanmaktadır ve Erzurum'daki Cağ kebap ile aynı kaynaktan geldiği düşünülmektedir. Türkiye'de yapılan dönerlerin büyük bir çoğunluğunda kuzu eti kullanılmaktadır. Bunun yanında özellikle Hatay'da tavuk eti de sıklıkla kullanılır.